Fem spel med Vikingatema!

(English translation further down.)

Den nordiska kulturen fortsätter att inspirera speltillverkare från olika genrer. Varje år kommer det ut nya spel som har ett nordiskt tema och just nu verkar det vara hetare än någonsin förr. Vikingarnas krig, äventyr och utmaningar, asatrons rika mytologi och det karga skandinaviska landskapet är vanliga intriger som spelare kan uppleva på olika sätt. Här listar vi fem olika spel med vikingatema som du inte får missa. 

  1. The Banner Saga

The Banner Saga är ett taktiskt rollspel som har utvecklats av Stoic Studio för PC, Playstation 4, Xbox One och Nintendo Switch. I en spännande vikingasaga påverkar man själv handlingen genom strategiska val. Tillsammans med en vikingaby reser du på en episk resa över ett vackert, kargt landskap. Genom att välja ut rätt allierade kan vikingarna slå tillbaka en ny fiende som hotar hela civilisationen, men väljer du fel kan allt förstöras. Varje val du gör i resväg, konversationer och strid påverkar hur berättelsen utformas. Det finns hela 25 spelbara karaktärer från olika raser. Uppföljarna The Banner Saga 2 och 3 har också släppts.

2. Jøtun: Valhalla Edition

Jøtun är ett action-äventyrsspel från Thunder Lotus Game. Det går att spela på PC, Wii U, Playstation 4, Xbox One och Nintendo Switch. Spelet är ritat för hand och baserat på nordisk mytologi. Du spelar i rollen som vikingakrigaren Thora som precis har dött på ett ovärdigt sätt. Thora måste visa sin värdighet för att bli insläppt i Valhalla och hon gör det genom att besegra jättarna Jøtun. Spelet har en spännande, övergripande berättelse med isländska berättarröster, ett otroligt soundtrack och flera actionspäckade utmaningar på nio enorma nivåer. Det finns även flera pussel att lösa.

3. Northgard

Northgard från Shiro Games är strategispel som är baserat på nordisk mytologi. Det går att spela på PC. I en värld från förr styr du en klan med vikingar i det nyupptäckta landet Northgard. Bygg upp klanens samhälle och försök att expandera deras territorier. Låt vikingarna få olika jobb och se till att råvarorna räcker under den strängaste vintern i mannaminne. Det gäller även att se upp för fiender som odödliga krigare, jättar och blodtörstiga rovdjur. Spelet går att spela på flera olika sätt: som ensam hjälte, som en av sju klaner, i krigsläge eller genom att tävla mot andra spelare i multiplayer-mode.

4. Magicka

Magicka är ett action-äventyrsspel som är tillverkat av den svenska indie-utvecklaren Arrowhead Game Studios. Det går att spela på Android och iOS, Microsoft Windows och Xbox 360. I en rik fantasivärld som är baserad på nordisk mytologi spelar du i rollen som en trollkarl. En elak magiker har förstört världen med vidriga skapelser och den goda trollkarlen måste stoppa deras framfart. Genom att kombinera element skapas trollformler som orsakar stor skada på mörkrets skapelser. Det finns flera olika världar, nivåer och det gäller att tänka kreativt för att lyckas. Spelet är något satiriskt och leker lite med klichéer. Det går att spela själv eller upp till fyra spelare. 

5. Viking RuneCraft

Det här är ett slotspel från den svenska speltillverkaren Play’N GO. Det går enbart att spela på ett nätcasino, men det är kompatibelt med PC, iOS och Android. Välj ett nytt casino som passar dig för att prova på den här episka vikingasagan som har en helt unik stil. Med kaskerande hjul, innovativa vinstkombinationer och flera olika wilds är den fullpackad för att vara en slot. Den grafiska stilen påminner om RPG-spel som till exempel Warhammer och alla symboler följer vikingatemat. Det finns flera olika nivåer, många bonusfunktioner och ett episkt soundtrack som gör spelet till ett fartfyllt äventyr.

 

Goggle translate below:

Five games with the Viking theme

The Nordic culture continues to inspire game makers from different genres. Every year new games come out that have a Nordic theme and right now it seems to be hotter than ever before. The Vikings’ war, adventure and challenge, asatron’s rich mythology and the barren scandinavian landscape are common intrigues that players can experience in different ways. Here we list five different games with the Viking people that you must not miss.

The Banner Saga
The Banner Saga is a tactical role-playing game developed by Stoic Studio for PC, Playstation 4, Xbox One and Nintendo Switch. In an exciting Viking story, you yourself influence the action through strategic choices. Together with a Viking village you travel on an epic journey over a beautiful, rugged landscape. By selecting the right allies, the Vikings can defeat a new enemy that threatens the whole civilization, but if you choose wrong, everything can be destroyed. Every choice you make in itinerary, conversations and battle affects how the story is designed. There are 25 playable characters from different races. The followers The Banner Saga 2 and 3 have also been released.

2. Jøtun: Valhalla Edition
Jøtun is an action adventure game from the Thunder Lotus Game. You can play on PC, Wii U, Playstation 4, Xbox One and Nintendo Switch. The game is designed by hand and based on Nordic mythology. You play in the role of the Viking warrior Thora who has just died in an unworthy manner. Thora must show her dignity to be admitted to Valhalla and she does so by defeating the giants Jøtun. The game features an exciting, comprehensive story with Icelandic narrative voices, an incredible soundtrack and several action packed challenges on nine huge levels. There are also several puzzles to solve.

3. Northgard
Northgard from Shiro Games is a strategy game that is based on Nordic mythology. You can play on PC. In a world from the past, you control a clan with Vikings in the newly discovered country Northgard. Build up the clan community and try to expand their territories. Let the Vikings get different jobs and make sure that the raw materials are enough during the most severe winter in men’s memory. It is also important to watch out for enemies like immortal warriors, giants and bloodthirsty predators. The game can be played in several different ways: as a single hero, as one of seven clans, in a war mode or by competing against other players in multiplayer mode.

4. Magicka
Magicka is an action adventure game made by the Swedish indie developer Arrowhead Game Studios. You can play on Android and iOS, Microsoft Windows and Xbox 360. In a rich fantasy world that is based on Nordic mythology, you play in the role of a magician. A wicked magician has ruined the world with horrible creations and the good wizard must stop their progress. By combining elements, spells are created that cause great damage to the creations of darkness. There are several different worlds, levels and it is important to think creatively to succeed. The game is somewhat satirical and plays a bit with clichés. You can play yourself or up to four players.

5. Viking RuneCraft
This is a slot game from the Swedish game manufacturer Play’N GO. It is only possible to play at an online casino, but it is compatible with PC, iOS and Android. Choose a new casino that suits you to try out this epic Viking story that has a completely unique style. With cashing wheels, innovative winning combinations and several different wilds, it is packed to be a slot. The graphic style is reminiscent of RPG games such as Warhammer and all symbols follow the Viking theme. There are several different levels, many bonus features and an epic soundtrack that makes the game a speedy adventure.

About Philippe Antonio

My name is Philippe Antonio and I love movies! Have a movie collection that I wouldn't even trade for a new Ferrari (the gasoline is to expensive) ... I love to draw and have my art on another website Blackbrush.se. Besides that, I also love Gadgets and Zlatan ... well, football generally. I Founded this website for my comic figure at first but has lately just focused on movie/game news, reviews and that stuff. So hope you liked it!

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.